Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Goertek Vietnam

We believe that our technological products can fulfill people’s pursuit for a better life. We strive to become a world-class high-tech company. We make it together! 

 • hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtraJ5lb7Cx
2022

Company Menu

Culture Tour

Life at Goertek Vietnam

Goertek Vietnam 's Activities

 • CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI GOERTEK VIỆT NAM

  CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI GOERTEK VIỆT NAM

  Ngày 19/02/2022, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Goertek... View more
   hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJxmmnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSebGmhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnkpmcnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • NHÀ MÁY GOERTEK NGHỆ AN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ MỚI

  NHÀ MÁY GOERTEK NGHỆ AN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ MỚI

  Ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An đã diễn ra Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy Nghệ... View more
   hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJxmmXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSebGihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnkpmcnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • GOERTEK VIỆT NAM ỦNG HỘ VẬT TƯ Y TẾ TIÊM PHÒNG COVID-19

  GOERTEK VIỆT NAM ỦNG HỘ VẬT TƯ Y TẾ TIÊM PHÒNG COVID-19

  Chiều ngày 07/01/2022, tại Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, Công ty Goertek Việt Nam đã tiến hành trao tặng 476.000 bộ kim... View more
   hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJxmmHTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSebGehq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnkpmcnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • GOERTEK VIỆT NAM TIẾP ĐOÀN LÀM VIỆC TỔNG CỤC NGHỀ NGHIỆP

  GOERTEK VIỆT NAM TIẾP ĐOÀN LÀM VIỆC TỔNG CỤC NGHỀ NGHIỆP

  Sáng ngày 08/03/2022, đoàn Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cùng các cơ quan thông tấn báo chí đã có buổi làm việc, khảo sát thực... View more
   hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJxml3TXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSebGahq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnkpmcnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • GOERTEK CHUNG TAY CÙNG TỈNH BẮC NINH KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DỊCH BỆNH

  GOERTEK CHUNG TAY CÙNG TỈNH BẮC NINH KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DỊCH BỆNH

  Cuối tháng 4 vừa qua, đợt dịch lần thứ 4 tiếp tục bùng phát tại Việt Nam và nhanh chóng lan rộng ra cả nước, lần bùng phát này... View more
   hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJxmlnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSebGWhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnkpmcnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZlkk3GYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...